Termín zkoušky: 27. 4. nebo 28. 4. nebo 29. 4. 2023

 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

 

Výše poplatků za studium - viz Rozhodnutí č. 11/2022 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2023/2024

 1. SCIO – test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady

  • celkový percentil 60 a vyšší
  • uznávané termíny – 10. 12. 2022, 4. 2. 2023 a 4. 3. 2023
  • platí pro přijetí do programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně
  • POZOR! Společnost Scio výsledky fakultě automaticky nepředává.
  • musíte podat elektronickou přihlášku ke studiu a na fakultu doručit žádost o přijetí a certifikát – do 31. 3. 2023 - formulář žádosti k vytištění

   

 2. Prospěch „výborně“ nebo „chvalitebně“ ve vybraných předmětech na střední škole (v České republice nebo na Slovensku)

  Program Ekonomika podniku a program Účetnictví a daně

  pouze MATEMATIKA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   

  Program Manažerská informatika

  MATEMATIKA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

  a současně

  jeden předmět zaměřený na INFORMATIKU alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1. nebo 2. nebo 3. ročníku

   

  Program Procesní management

  MATEMATIKA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

  a současně

  jeden předmět zaměřený na INFORMATIKU nebo jeden předmět zaměřený na STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1. nebo 2. nebo 3. ročníku

   

  Program Entrepreneurship and Small Business Development

  ANGLIČTINA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

  a současně

  jeden předmět zaměřený na INFORMATIKU nebo jeden předmět zaměřený na MARKETING alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1. nebo 2. nebo 3. ročníku

   

  Pokud splňujete klasifikaci:

   

 3. Účast v soutěži Business Point

  • účast v soutěži v akademickém roce 2022/2023
  • umístění v celkovém pořadí na prvních třech místech
  • platí pro přijetí do všech bakalářských studijních programů
  • podejte elektronicky přihlášku ke studiu
  • žádost o přijetí + certifikát o umístění v soutěži Business Point doručte na fakultu do 31. 3. 2023 – formulář žádosti k vytištění

 

Příslušné dokumenty potvrzující splnění některé z podmínek zašlete doporučeným dopisem poštou nebo doručte osobně do 31. 3. 2023. Nezapomeňte podat elektronicky přihlášku ke studiu.

Adresa pro zaslání dokladů: Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Uchazečům, kteří splní některou z výše uvedených podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky a doručí požadované doklady na fakultu ve stanoveném termínu, bude vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky (včetně informací o zápisu do studia) odesláno elektronicky do 28. 4. 2023, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

Termín zkoušky: 26. 5. nebo 27. 5. 2023

 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

 

Seznam doporučené literatury pro přípravu k přijímací zkoušce

VZORY TESTŮ (2017 – 2022)

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
 2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
 3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací

https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/smernice-pravidla-prijimaciho-rizeni-a-podminky-pro-prijeti-ke-studiu-v-bakalarskych-a-magisterskych-studijnich-programech-vyucovanych-v-ceskem-jazyce-pro-akademicky-rok-2023-2024-d233142