Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů se nebude konat. Uchazeči o studium, kteří řádně podali a zaplatili přihlášku ke studiu do 31. 3. 2020 najdou další informace ve své elektronické přihlášce.