Vyberte si ze studijní nabídky pro akad. rok 2019/2020

Vyber si svůj obor na podnikatelce

Co se skrývá za názvem oboru? Určitě více, jak struktura předmětů. Zjistěte, jak studium oboru vypadá, jaké je uplatnění, čím je obor jedinečný apod.

 

 

Pro akademický rok 2019/2020 je možné přijetí prominutím přijímací zkoušky na bakalářské studijní obory vyučované v českém jazyce na základě Národních srovnávacích zkoušek (Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020 - čl. 12 odst. 1).

Každý uchazeč musí společnosti Scio.cz, s.r.o. poskytnout svůj souhlas k předání výsledků jmenovitě Fakultě podnikatelské (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku OSP resp. VŠP), nestačí obecný (generální) souhlas.

NSZ Scio