• 4 700 Kč

  je průměrná výše prospěchového stipendia

 • 31 %

  pedagogů je mladších 40 let

 • 48 %

  studentů jsou studentky :-)

 • 46 let

  je průměrný věk pedagoga

Víte, že…

…patříme mezi TOP 5 vysokých škol v ČR v oblasti ekonomie?

…každý rok pořádáme marketingovo-manažerskou soutěž pro středoškoláky Business Point?

„Předáváme nejen informace a vědomosti, ale i životní styl, který odpovídá krédu na insigniích naší Fakulty podnikatelské „Prosperita a lidskost“. Pojďte s námi budovat přátelské a otevřené akademické prostředí s příjemným studijním zázemím a inovativními studijními programy odrážejícími požadavky z praxe. Naučíte se nejen ekonomické a IT dovednosti, ale také soft skills, zkušenosti můžete čerpat i ze studijních pobytů na více než stovce zahraničních univerzit. Naši studenti se umisťují na předních místech v mezinárodních soutěžích. Jsme hrdi na naše absolventy a jejich úspěchy. Přidejte se, ať můžeme být hrdi i na vás!“

doc. Ing. Vojtěch Bartoš Ph.D.

děkan Fakulty podnikatelské

děkan FP