• 3 800 Kč

  je průměrná výše prospěchového stipendia

 • 31 %

  pedagogů je mladších 40 let

 • 46 %

  studentů jsou studentky :-)

 • 46 let

  je průměrný věk pedagoga

Víte, že…

…patříme mezi TOP 5 vysokých škol v ČR v oblasti ekonomie?

…každý rok pořádáme marketingovo-manažerskou soutěž pro středoškoláky Business Point?

„Studenti naší fakulty se během studia zaměřují na různé oblasti podnikové sféry. Oblasti managementu, marketingu, výroby, obchodu, ekonomiky, financí, účetnictví nebo informatiky poznají jak na úrovni teoretické, tak aplikační. Po absolvování tak mohou nastoupit na různé posty ve firmách, nebo začít vlastní podnikání. Jsme hrdí na jejich úspěchy.“

Stanislav Škapa

děkan Fakulty podnikatelské