Aktuální výzvy

Leden 2023

Uzávěrka přihlášek Poskytovatel Program
11.01.2023 TAČR TREND 9.VS
16.01.2023 MŠMT Výzva na podání projektů- Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (2023-2025)

Únor 2023

Uzávěrka přihlášek Poskytovatel Program
06.02.2023 MŠMT VS programu INTER-EXCELLENCE II, podprogram INTER-COST-LUC23
12.02.2023 Francouzská ambasáda v ČR a MŠMT Přihlášky do programu Barrande Fellowship-mobility doktorandů

Březen 2023

Uzávěrka přihlášek Poskytovatel Program
30.03.2023 TAČR ERA-MIN 3 Call 2023 -Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických zemědělských surovin

Duben 2023

Uzávěrka přihlášek Poskytovatel Program
27.04.2023 GA ČR Výzva pro podání Lucembursko-českých projektů