Aktuální výzvy

H2020

Marie Sklodovska – Curie Actions in H2020 (RISE 2020)

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Poslední výzva Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE 2020) bude vyhlášena 5.12.2019 a bude trvat do 28.dubna 2020

Více informací

Grantová agentura České republiky – GA ČR vyhlásila

Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1.1.2021. (soutěžní lhůta končí 7.4.2020)

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete zde : https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/

 

Výzva k podání švýcarsko-českých návrhů projektů v základním výzkumu (příjem žádostí končí dne 1. dubna 2020)

Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2020 s počátkem řešení projektů v roce 2021 v roli LA švýcarská SNSF. Navrhované projekty jsou tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. ledna 2020, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 1. dubna 2020. Způsob podání návrhu projektu naleznete zde : http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/czech-republic/Pages/default.aspx

Více informací zde: https://gacr.cz/vyzva-k-podani-svycarsko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu/

MŠMT vyhlásilo

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

15. dubna: pro období  1. 7. - 31. 12. 2020
15. září: pro období   15. 10. - 31. 12. 2020
30. listopadu: pro období 1. 2. - 31. 12. 2021

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo

Interreg Rakousko – Česká republika

(Příjem žádostí končí dne 3.4.2020 ve 14:00)

Mezi základní předpoklady pro získání dotace patří:

  • Rakouský partner projektu
  • Společná realizace aktivit s rakouským partnerem
  • Plánované aktivity musí spadat do jedné ze čtyř prioritních os
  • Mít k dispozici finance na předfinancování projektu (prostředky jsou vypláceny po prokázání a kontrole výdajů, cca 2x ročně)

 

Více informací : https://www.at-cz.eu/cz/pro-zadatele