Aktuální výzvy

Technologická agentura - TA ČR

vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí
21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Soutěžní lhůta začíná 3. 9. 2020

Soutěžní lhůta končí: 15. 10. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 3. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 4. 2021 – 1. 7. 2021

Délka řešení projektu: 12 – 33 měsíců

ODKAZ NA SOUTĚŽ:

https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/pata-verejna-soutez/

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE:

https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/pata-verejna-soutez/

Maximální částka podpory na jeden projekt -8 mil.Kč

Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž -  250 mil.Kč

  

Technologická agentura - TA ČR

vyhlásila 4. výzvu Prostředí pro život, podprogram 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Vyhlášená výzva navazuje na výzvu z konce minulého roku, protože nebyl vybrán projekt na výzkumné téma č. 7 Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. V této výzvě může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka).

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Soutěžní lhůta začíná 10. 9. 2020

Soutěžní lhůta končí: 27. 10. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 3. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 2. 2021 – 1. 5. 2021

ODKAZ NA SOUTĚŽ:

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-4-verejne-souteze/

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE:

Maximální částka podpory na jeden projekt -135 mil.Kč

Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž -  135 mil.Kč

MŠMT vyhlásilo

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

15. dubna: pro období  1. 7. - 31. 12. 2020
15. září: pro období   15. 10. - 31. 12. 2020
30. listopadu: pro období 1. 2. - 31. 12. 2021

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/