Aktuální výzvy

MŠMT vyhlásilo

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

15. dubna: pro období  1. 7. - 31. 12. 2020
15. září: pro období   15. 10. - 31. 12. 2020
30. listopadu: pro období 1. 2. - 31. 12. 2021

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/