POKYN č. 2/2020 Upřesnění děkana Fakulty podnikatelské k doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru

Aktualizace 1. 4. 2020

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru

Seznam příloh

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021

viz příloha

Seznam příloh