Kontaktní e-mail pro studenty pro informace týkající se onemocnění COVID-19: covid-19@fbm.vutbr.cz