• 2 162

    počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

  • 1 366

    počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

  • 63%

    úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů se nebude konat. Uchazeči o studium, kteří řádně podali a zaplatili přihlášku ke studiu do 31. 3. 2020 najdou další informace ve své elektronické přihlášce.

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 3386 +420 54114 2648

studijni@fbm.vutbr.cz