• 1 797

  počet přihlášených uchazečů do bakalářského studia v roce 2019

 • 1 147

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2019

 • 64%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2019

Přijímací řízení do programu Entrepreneurship and Small Business Development

Přijímací řízení se řídí dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení

Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.

Přijímací zkouška je ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.

Termín zkoušky: 27. 5. nebo 28. 5. 2021

Informace o on-line formě přijímací zkoušky budou zveřejněny ve druhé polovině dubna 2021.

2. kolo přihlášek a přijímací zkoušky:

 • od 1.6. do 2.8.2021 - podávání přihlášek
 • 26.8.2021 - přijímací řízení

Výše poplatků za studium: 1 500 € (39 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € (208 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 15/2020 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022

CIZINCI – podmínky přijetí ke studiu

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
 2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
 3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 3386 +420 54114 2648

studijni@fbm.vutbr.cz