Studijníoddělení

Úřední hodiny

Úřední hodiny studijního oddělení budou v září ve středu 2. 9. , 9. 9. a 16. 9. 2020 vždy 8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 15:00 hod.

POZOR: Vstup na studijní oddělení pouze se zakrytým nosem a ústy (s rouškou).

  • Prosíme, abyste na studijní oddělení chodili osobně vyřizovat pouze ty záležitosti, které nelze vyřídit elektronicky – tzn. vyzvednutí průkazu studenta, revalidační nálepky na průkaz, vyzvednutí diplomu, vyřízení nezbytně nutných speciálních papírových potvrzení o studiu.
  • Běžné potvrzení o studiu – je vydáváno elektronicky - STUDIS – modul „Elektronické podávání žádostí“ – typ žádosti: „Potvrzení o studiu pro aktuální akad. rok“ (na akademický rok 2020/2021 lze žádat od 2. 9. 2020).
  • Průkazy studenta (obyčejné i ISIC) a revalidační nálepky na ISIC – můžete převzít osobně až po obdržení zprávy, že je průkaz (nebo nálepka) připravena na fakultě k vydání.
  • Svoje požadavky a dotazy posílejte prostřednictvím studentské e-mail adresy na e-mail adresy studijních referentek.
  • Telefonicky můžete studijní referentky kontaktovat nejlépe v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hod.

Běžné úřední hodiny studijního oddělní začínají v týdnu od 21. 9. 2020

Středa 8:30 – 11:00, 12:30 – 15:00
Pátek 8:30 – 11:00

e-mail: studijni@fbm.vutbr.cz

Vedoucí studijního oddělení

Studijní referentky

Ing. Marta Mizerová

Vedoucí oddělení, přijímací řízení, poplatky za studium

Iva Křížová

Bakalářské studijní programy a obory: Ekonomika podniku, Účetnictví a daně, Procesní management, Ekonomika a procesní management

Ing. Eva Kytlicová

Přijímací řízení, stipendia, studentské průkazy standardní + ISIC

Mgr. Kateřina Štěpánková

Bakalářské studijní obory: Manažerská informatika, Entrepreneurship and Small Business Development
Navazující magisterské studijní programy a obory: Informační management, Mezinárodní ekonomika a obchod, Podnikové finance a obchod, Řízení a ekonomika podniku, Účetnictví a řízení podniku, European Business and Finance