Studijníoddělení

Úřední hodiny

POZOR: Vstup na studijní oddělení pouze se zakrytým nosem a ústy (respirátorem).

Před vstupem do budovy fakulty jsou studenti povinni vyplnit čestné prohlášení o zdravotním stavu – elektronicky - Studis – Prohlášení o zdravotním stavu (dle čl. 2 odst. 2 Rozhodnutí č. 16/2021 vydaného rektorem VUT).

Úřední hodiny studijního oddělení platné od 27. 10. 2021

Středa 8:30 - 11:00

e-mail: studijni@fp.vut.cz

  • Na studijním oddělení budou osobně vyřizovány pouze ty záležitosti, které nelze vyřídit elektronicky – tzn. vyzvednutí průkazu studenta, revalidační nálepky na průkaz, vyzvednutí diplomu, vyřízení nezbytně nutných speciálních papírových potvrzení o studiu.
  • Průkazy studenta (obyčejné i ISIC) a revalidační nálepky na ISIC – můžete převzít osobně až je průkaz (nebo nálepka) připravena na fakultě k vydání.
  • Běžné potvrzení o studiu – je vydáváno elektronicky - STUDIS – modul „Elektronické podávání žádostí“ – typ žádosti: „Potvrzení o studiu pro aktuální akad. rok“ (na akademický rok 2021/2022 lze žádat od 2. 9. 2021).
  • Svoje požadavky a dotazy posílejte prostřednictvím studentské e-mail adresy na e-mail adresy studijních referentek.
  • Telefonicky můžete studijní referentky kontaktovat nejlépe v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hod.

Studijní referentky

Ing. Marta Mizerová

Vedoucí oddělení, přijímací řízení, poplatky za studium

Iva Křížová

Bakalářské studijní programy a obory: Ekonomika podniku, Účetnictví a daně, Procesní management

Ing. Eva Kytlicová

Přijímací řízení, stipendia, studentské průkazy standardní + ISIC

Mgr. Kateřina Štěpánková

Bakalářské studijní obory: Manažerská informatika, Entrepreneurship and Small Business Development
Navazující magisterské studijní programy a obory: Informační management, Mezinárodní ekonomika a obchod, Řízení a ekonomika podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku, International Business and Management