Ústav informatiky

Ústav informatiky garantuje infomatické, matematické, statistické discipliny a metody operační analýzy, pokročilých analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě, řízení rizik.

Zabezpečuje výuku předmětů uvedených disciplin ve všech studijních programech Fakulty podnikatelské.

Garantuje Studijní program Systémové inženýrství a informatika se studijním oborem Manažerská informatika a navazujícím studijním oborem Informační Management.

Profilovými oblastmi ústavu jsou ICT, Soft Computing a Business Intelligence pro podporu rozhodovacích a řídících procesů v podnicích.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav informatiky
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 2601

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Tajemník ústavu

Sekretářka ústavu

Profesor

Docent

Odborný asistent

Lektor