Department of Informatics

Ústav informatiky garantuje infomatické, matematické, statistické discipliny a metody operační analýzy, pokročilých analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě, řízení rizik.

Zabezpečuje výuku předmětů uvedených disciplin ve všech studijních programech Fakulty podnikatelské.

Garantuje Studijní program Systémové inženýrství a informatika se studijním oborem Manažerská informatika a navazujícím studijním oborem Informační Management.

Profilovými oblastmi ústavu jsou ICT, Soft Computing a Business Intelligence pro podporu rozhodovacích a řídících procesů v podnicích.

Contact details

Faculty of Business and Management
Department of Informatics
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Czech Republic

+420 54114 2601

Head of Department

Assistant department manager

Department finantial officer

Secretary

Professor

Associate professor

Assistant professor

Assistant lecturer

Lecturer