Ústav managementu

Hlavním posláním Ústavu managementu FP je zajistit vzdělání v oblasti managementu; marketingu; společenskovědních disciplín; řízení výroby a logistiky.

Ústav managementu garantuje akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a procesní management a navazující magisterský studijní program Řízení a ekonomika podniku. Dále Ústav managementu dlouhodobě úzce spolupracuje s významnými odborníky z praxe, zajišťuje studentům stáže ve firmách a spolupráci na praktických výzkumných a vývojových projektech.

Ústav managementu již řadu let úzce spolupracuje s prestižními zahraničními univerzitami (např. Nottingham Trent University; University of Sevilla; Riga Techniska Universitate ad.) a podporuje výměnné pobyty akademických pracovníků i studentů.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se Ústav managementu profiluje jako pracoviště s významným výzkumným potenciálem řešení projektů z oblasti operativního řízení; marketingového auditu a řízení či společenských aspektů soudobého řízení malých a středních podniků v národním i mezinárodním kontextu.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav managementu
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 2762

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Sekretářka ústavu

Profesor

Docent

Odborný asistent

Asistent