Studijníoddělení

Úřední hodiny

Upozornění: V období prázdnin jsou úřední hodiny omezeny a upraveny odlišně zvláštní vyhláškou.

Úřední hodiny studijního oddělení se ruší. Dle rozhodnutí rektora bude studijní administrativa v následujícím období vyřizována výhradně elektronicky nebo poštou.

Svoje požadavky a dotazy posílejte prostřednictvím studentské e-mail adresy na e-mail adresy studijních referentek:

  • Potvrzení o studiu – zašleme naskenované nebo poštou (způsob odeslání uveďte v požadavku)
  • Průkazy studenta a revalidační nálepky na ISIC – zašleme poštou v zásilce určené do vlastních rukou
  • Telefonicky můžete studijní referentky kontaktovat v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod.
Středa zrušeno
Pátek zrušeno

e-mail: studijni@fbm.vutbr.cz

Vedoucí studijního oddělení

Studijní referentky

Ing. Marta Mizerová

Vedoucí oddělení, přijímací řízení, poplatky za studium

Iva Křížová

Bakalářské studijní programy a obory: Ekonomika podniku, Účetnictví a daně, Procesní management, Ekonomika a procesní management

Ing. Eva Kytlicová

Přijímací řízení, stipendia, studentské průkazy standardní + ISIC

Mgr. Kateřina Štěpánková

Bakalářské studijní obory: Manažerská informatika, Entrepreneurship and Small Business Development
Navazující magisterské studijní programy a obory: Informační management, Mezinárodní ekonomika a obchod, Podnikové finance a obchod, Řízení a ekonomika podniku, Účetnictví a řízení podniku, European Business and Finance