Studijníoddělení

Úřední hodiny

Podle čl. 9 Rozhodnutí č. 7/2021  vydaného rektorem studenti řeší své záležitosti se studijním oddělením fakulty osobně výhradně po předchozí domluvě termínu, v ostatních případech telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Osobní přítomnost na fakultě lze dohodnout pouze v případech, kdy není možné jiné řešení.

Na základě vládních opatření se zcela ruší úřední hodiny studijního oddělení.

  • Běžné potvrzení o studiu – je vydáváno elektronicky - STUDIS – modul „Elektronické podávání žádostí“ – typ žádosti: „Potvrzení o studiu pro aktuální akad. rok“.  
  • Vyzvednutí diplomu je možné pouze po dohodě termínu se studijní referentkou pro příslušný studijní program / obor.
  • Průkazy studenta (obyčejné i ISIC) a revalidační nálepky na ISIC – můžete převzít osobně, až že je průkaz (nebo nálepka) připravena na fakultě k vydání. Termín nutno dohodnout se studijní referentkou – Ing. Eva Kytlicová.
  • Svoje požadavky a dotazy posílejte prostřednictvím studentské e-mail adresy na e-mail adresy studijních referentek.

e-mail: studijni@fbm.vutbr.cz

Vedoucí studijního oddělení

Studijní referentky

Ing. Marta Mizerová

Vedoucí oddělení, přijímací řízení, poplatky za studium

Iva Křížová

Bakalářské studijní programy a obory: Ekonomika podniku, Účetnictví a daně, Procesní management

Ing. Eva Kytlicová

Přijímací řízení, stipendia, studentské průkazy standardní + ISIC

Mgr. Kateřina Štěpánková

Bakalářské studijní obory: Manažerská informatika, Entrepreneurship and Small Business Development
Navazující magisterské studijní programy a obory: Informační management, Mezinárodní ekonomika a obchod, Podnikové finance a obchod, Řízení a ekonomika podniku, Účetnictví a řízení podniku, STRATEGICKÝ ROZVOJ PODNIKU