Oborová rada DSP

Oborová rada DSP program Ekonomika a management

Předseda

Členové

 • doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.
  Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Fakulta ekonomická Technické univerzity v Liberci
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Oborová rada pro DSP Řízení a ekonomika podniku

Předseda

Členové

 • doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
  Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • doc. Ing. Miloš Koch, CSc.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Fakulta ekonomická Technické univerzity v Liberci
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
  Fakulta podnikatelská VUT v Brně