ÚvodInformační tabuleVnitřní předpisy a dokumentyRozhodnutí Rozhodnutí č. 11/2018 Přijímací řízení pro ak. rok 2018/2019 do nově akreditovaných stud. programů
villa di puncak

Rozhodnutí č. 11/2018 Přijímací řízení pro ak. rok 2018/2019 do nově akreditovaných stud. programů

Děkan vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do nově akreditovaných studijních programů:

bakalářský studijní program Procesní management

navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomika a obchod

Termín pro podávání přihlášek: od 22. 6. 2018 do 31. 7. 2018

Termín písemné přijímací zkoušky: 27. 8. 2018

Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí, se mohou ke studiu zapsat 13. 9. 2018.

Ostatní náležitosti a podmínky přijímacího řízení jsou upraveny Pravidly přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2018/2019.

 

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa