ÚvodStudium Rozvrhy
villa di puncak

Rozvrhy

Rozvrhy jsou dostupné na portálu VUT – StudIS po přihlášení.

Období výuky v zimním a letním semestru je stanoveno Časovým plánem studia pro aktuální akademický rok.

V prezenční formě studia je výuka (přednášky a cvičení) rozvrhována v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:00 do 20:50 hod.

V kombinované formě studia je výuka organizována formou bloků přednášek v pátek a v sobotu (zpravidla od 8:00 hod. do 20:00 hod., nejdéle do 21:00 hod.).

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa