Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do navazujících magisterských studijních programů

Přihlášku do přípravného kurzu bude možné podávat od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Časový harmonogram

10. 4. 2021 17. 4. 2021
8:30 - 9:00 registrace 9:00 - 10:45 mikroekonomie
9:00 - 10:45 informatika 10:45 - 11:00 přestávka
10:45 - 11:00 přestávka 11:00 - 12:45 makroekonomie
11:00 - 12:00 anglický jazyk 12:45 - 13:15 přestávka
12:00 - 12:30 přestávka 13:15 - 16:00 ekonomika a finance
12:30 - 17:30 inženýrská matematika

Přihlášku do kurzu je možné podat elektronicky od 1. 1. do 31. 3. 2021.


Obsahová náplň

Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž znalost je ověřována Testem studijních předpokladů (inženýrská matematika, informatika, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika a finance). Zahrnuje i informace o rozsahu znalostí potřebných pro úspěšné složení Testu z jazyka anglického.

Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole

Cena kurzu: 1 650,- Kč

Uhraďte na účet fakulty:

Číslo účtu: 111044532/0300
Variabilní symbol: 179
Konstatntní symbol: 0379 (ostatní služby)
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.