ÚvodO fakultě Organizační struktura
villa di puncak

Ústav managementu

Charakteristika ústavu:

Hlavním posláním Ústavu managementu FP je zajistit vzdělání v  oblasti managementu; marketingu; společenskovědních disciplín; řízení výroby a logistiky.

Ústav managementu garantuje akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a procesní management a navazující magisterský studijní program Řízení a ekonomika podniku. Dále Ústav managementu dlouhodobě úzce spolupracuje s významnými odborníky z praxe, zajišťuje studentům stáže ve firmách a spolupráci na praktických výzkumných a vývojových projektech.

Ústav managementu již řadu let úzce spolupracuje s prestižními zahraničními univerzitami (např. Nottingham Trent University; University of Sevilla; Riga Techniska Universitate ad.) a podporuje výměnné pobyty akademických pracovníků i studentů.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se Ústav managementu profiluje jako pracoviště s významným výzkumným potenciálem řešení projektů z oblasti operativního řízení; marketingového auditu a řízení či společenských aspektů soudobého řízení malých a středních podniků v národním i mezinárodním kontextu.

Ředitel ústavu

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P645

Zástupce ředitele

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.
tel.: +420 54114 6915
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretářka

Eva Kohoutová
tel.: +420 54114 2762
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Profesor

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
tel.: +420 54114 2691
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P 643

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
tel.: +420 54114 2704
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P628

Docent

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
tel.: +420 54114 2706
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.
tel.: +420 54114 6915
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P635

doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.
tel.: +420 54114 3756
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P648

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
tel.: +420 54114 6913
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P636

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
tel.: +420 54114 2678
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P637

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.
tel.: +420 54114 3750; +420 54114 3757
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P645

Odborný asistent

Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D.
tel.: +420 54114 3760
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.
tel.: +420 54114 6906
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P647

Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.
tel.: +420 54114 3786
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P640

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.
tel.: +420 54114 3783
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P647

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.
tel.: +420 54114 3746
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P629

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.
tel.: +420 54114 3782
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P634

Ing. Pavel Mráček, Ph.D.
tel.: +420 54114 6920
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P 630

Ing. David Schüller, Ph.D.
tel.: +420 54114 2693
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P629

Ing. Josef Veselý, CSc.
tel.: +420 54114 3759
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.
tel.: +420 54114 2792
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P644

Vědecký pracovník

Ing. Jan Budík, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Karel Doubravský, Ph.D.
tel.: +420 54114 3723
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc
tel.: +420 54114 3718
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Lukáš Novák, Ph.D.
tel.: +420 54114 3749
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Externí spolupracovník

Mgr. Tereza Francová

Veronika Jelínková, Dis.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Veronika Jelínková, DiS.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. et Ing. Simona Megová
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P632

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P635

PhDr. Pavel Seknička, PhD.

PhDr. Pavel Uhlář

Odpovědnost: Administrator
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa