ÚvodZájemce o studiumMagisterské studium Mezinárodní ekonomika a obchod
villa di puncak

Mezinárodní ekonomika a obchod

Studijní program: MEZINÁRODNÍ EKONOMIKA A OBCHOD

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský studijní program „Mezinárodní ekonomika a obchod“ zohledňuje trendy, ke kterým dochází v souvislosti s procesy globalizace a internacionalizace podnikatelského prostředí. Tento studijní program poskytuje studentům potřebné odborné znalosti v oblasti ekonomických a obchodních disciplín, které jsou jeho základem. V předmětech je věnována pozornost teoretickým i praktickým aspektům mezinárodních ekonomických vztahů, rozvoji znalostí a dovedností nepostradatelných pro řízení obchodních činností v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích, ale také ekonomicko-manažerským znalostem a dovednostem v souvislosti se zaměřením na výchovu vysoce kvalifikovaných ekonomů. Pozornost je věnována také rozvoji specifických znalostí klíčových z hlediska pokračování ve studiu v navazujících doktorských studijních programech. Studium je obohaceno o nabídku předmětů mezinárodního charakteru vyučovaných v anglickém a německém jazyce.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem navazujícího magisterského studijního programu „Mezinárodní ekonomika a obchod“ je výchova vysoce kvalifikovaných ekonomů vybavených pokročilými odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie, manažerské ekonomiky a řízení obchodních činností v kontextu mezinárodního prostředí. Důraz je dále kladen na získání hlubších znalostí z oblasti ekonometrických a matematicko-statistických metod, ekonomicko-manažerských přístupů, včetně metod a nástrojů IT, dále na prohloubení odborných jazykových znalostí v oblasti mezinárodních financí, mezinárodních daní, podnikové ekonomiky i interkulturní komunikaci. Student rovněž nabude nezbytné pensum znalostí, které mu usnadní orientovat se v mezinárodním obchodním právu.

Rámcové uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu „Mezinárodní ekonomika a obchod“ se uplatní v mnoha různých pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích. Absolvent může pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů a budovat předpoklady pro budoucí uplatnění ve výzkumných a vývojových institucích a na vysokých školách.

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa