ÚvodInformační tabuleVnitřní předpisy a dokumentyRozhodnutí Rozhodnutí děkana č. 11/2017 Uznávání zkoušek v akademickém roce 2017/2018
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa