Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů

Přihlášku do přípravného kurzu bude možné podávat od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Termín konání
Budou probíhat paralelně dva obsahově shodné kurzy:

  • v pátek 9. 4., 16. 4. a 23. 4. 2021 od 15:00 – 20:00
  • v sobotu 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 2021 od 8:30 – 13:30

Přihlášku do kurzu bude možné podat elektronicky od 1. 1. do 31. 3. 2021.

 

Zvláštní pozvánky nebudou zasílány, přihlášení uchazeči se dostaví přímo na kurz, který si vybrali (pátek nebo sobota) – v první výukový den alespoň 30 minut předem k prezenci.

Obsahová náplň
Z celkového počtu 18 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), rozdělených do tří dnů po 6 výukových hodinách, bude 1 hodina věnována úvodní informaci o náplni přijímací zkoušky a podrobnému vymezení znalostí pro test z anglického jazyka, 3 hodiny informatice a 14 hodin úlohám řešitelského typu z Testu studijních předpokladů.

 

Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole

Cena kurzu: 1550,- Kč
V ceně je zahrnuta cena Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám *)
Uhraďte na účet fakulty:

Číslo účtu: 111044532/0300
Variabilní symbol: 179
Konstatntní symbol: 0379 (ostatní služby)
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.


*) Doporučený studijní materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám:

Název: Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Prodejna Akademického nakladatelství CERM s.r.o., Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
(možnost zaslání na dobírku - http://www.cerm.cz/)