Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů

Přihlášku do přípravného kurzu bylo možné podávat od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

Termín konání
Přípravný kurz je rozdělen do tří bloků:

  • v pátek 8. 4., 22. 4. a 29. 4. 2022 od 15:00 – 20:00

Přihlášku do kurzu bude možné podat elektronicky od 1. 1. do 31. 3. 2022.

Obsahová náplň
Z celkového počtu 18 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), rozdělených do tří dnů po 6 výukových hodinách, bude 1 hodina věnována úvodní informaci o náplni přijímací, 3 hodiny informatice a 14 hodin úlohám řešitelského typu z Testu studijních předpokladů.

Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole
https://www.fbm.vutbr.cz/cs/o-fakulte/kontakty

Cena kurzu: 1 790,- Kč
V ceně je zahrnuta cena Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám *)
Uhraďte na účet fakulty:

číslo účtu: 111044532/0300
variabilní symbol: 179
konstantní symbol: 0379
specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.

*) Doporučený studijní materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám:

Název: Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Prodejna Akademického nakladatelství CERM s.r.o., Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
(možnost zaslání na dobírku - http://www.cerm.cz/)