Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů

podat přihlášku do přípravného kurzu („Neakreditovaný kurz“)

Termín konání
Přípravný kurz je rozdělen do tří bloků:

  • v pátek 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2023 od 15:00 – 20:00

Přihlášky do kurzu je možné podat elektronicky od 15. 1. 2023 do 31. 3. 2023 – najdete pod názvem „Neakreditovaný kurz“

Forma výuky: hybridní (prezenčně na fakultě i on-line přenosem) - výuky se můžete zúčastnit prezenčně na fakultě nebo budete moci sledovat on-line přenos.

Obsahová náplň
Kurz je zaměřen na matematiku (úlohy řešitelského typu) a otázky z informatiky, které obsahuje Test studijních předpokladů, není zaměřen na otázky všeobecného přehledu - více informací o Testu studijních předpokladů a vzory testů.

Z celkového počtu 18 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), rozdělených do tří dnů po 6 výukových hodinách, budou

3 hodiny informatiky

15 hodin matematiky (úlohy řešitelského typu)

Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole
https://www.fbm.vutbr.cz/cs/o-fakulte/kontakty

Cena kurzu: 1 790,- Kč
V ceně je zahrnuta cena Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám *)
Uhraďte na účet fakulty:

číslo účtu: 111044532/0300
variabilní symbol: 171
specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.

Informace k platbě obdržíte e-mailem nejpozději do tří dnů po podání přihlášky.

Po zaplacení bude zájemce zapsán do studia kurzu.

Kontaktní e-mail: Eva.Kytlicova@vut.cz

*) Doporučený studijní materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám:

Název: Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Možnost objednání na - http://www.cerm.cz/