Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů

Přihlášku do přípravného kurzu bylo možné podávat od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Termín konání
Budou probíhat paralelně dva obsahově shodné kurzy:

  • v pátek 9. 4., 16. 4. a 23. 4. 2021 od 15:00 – 20:00
  • v sobotu 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 2021 od 8:30 – 13:30

Přihlášku do kurzu bude možné podat elektronicky od 1. 1. do 31. 3. 2021.

Obsahová náplň
Z celkového počtu 18 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), rozdělených do tří dnů po 6 výukových hodinách, bude 1 hodina věnována úvodní informaci o náplni přijímací zkoušky a podrobnému vymezení znalostí pro test z anglického jazyka, 3 hodiny informatice a 14 hodin úlohám řešitelského typu z Testu studijních předpokladů.

Forma kurzu: on-line - informace budou přihlášeným uchazečům zaslány e-mailem začátkem dubna 2021

Cena kurzu: ZDARMA

Na přípravném kurzu budou zejména řešeny typové úlohy z Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy. Zájemcům doporučujeme její zakoupení:

Moll, Mezník: Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Akademické nakladatelství CERM - http://www.cerm.cz/

e-shop: https://www.cerm.cz/moll-meznik-prirucka-pro-pripravu-k-prijimacim-zkouskam-na-bakalarske-studijni-programy-978-80-214-3860-6