Uchazeč musí nejpozději do 17. 5. 2021 nebo ve 2. kole do 2.8.2021 předložit písemné doklady:

  1. Motivační dopis v anglickém jazyce.
  2. Úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikaci vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesních aktivitách podle zvážení uchazeče. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklady dle § 48 odst. 5 Zákona.
  3. Úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané v anglickém jazyce.

Přijímací proces probíhá formou posouzení všech písemných dokladů.

Přijímací řízení se řídí dle čl. 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

Výše poplatků za studium: 1 950 € (50 700 Kč) za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v členské zemi EU, 2 950 € (76 700 Kč) za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v zemi, která není členem EU viz Rozhodnutí č. 15/2020 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium programu v navazujícím magisterském programu v anglickém jazyce International Business and Management platí pro uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného na FP a získali vysokoškolský diplom v bakalářském studijním programu na FP v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky:

Uchazeči – absolventi bakalářských programů z FP, kteří podali přihlášku do programu IBM, a kteří splní daný průměr, nemusí do 17. 5. 2021 zasílat žádné písemné doklady, a platí to i pro druhé kolo, že nemusí do  2. 8. 2021 zasílat žádné písemné doklady.

  1. Řádně ukončené bakalářské nebo magisterské studium – zahraniční vzdělání musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací