Studium v zahraničí

Informace o studiu a stážích v zahraničí

Podnikatelská fakulta má v rámci programu Erasmus+ uzavřených okolo 70 smluv s nejrůznějšími evropskými univerzitami a tento počet se neustále snažíme navyšovat. Studenti tak mají možnost získat studijní zkušenosti po celé Evropě. Fakulta také spolupracuje s mimoevropskými univerzitami (Taiwan, Ukrajina, Kolumbie, Rusko, ...), na kterých mohou naši studenti uskutečnít své stáže prostřednictvím programu Free Mover. 


V rámci programu Erasmus+ naše fakulta nabízí možnost studentských praktických stáží po celé Evropě. 

Další možnosti, jak vycestovat na studijní nebo pracovní stáž do zahraničí najdete vždy v aktuálním Newsletteru zveřejňovaném na webu fakulty v aktualitách, na FB: https://www.facebook.com/BUTinternational/, nebo na webu univerzity.

Seznam všech stipendijních programů na webu VUT včetně termínů pro podávání přihlášek:  

https://www.vutbr.cz/studenti/staze/nejblizsi-akce-a-stipendia-f67912/terminy-pro-podani-prihlasky-nabizenych-stipendijnich-programu-(erasmus-ceepus-aktion-a-dalsi)-d185779