Státní závěrečná zkouška (SZZ)

Informace a pokyny ke státní závěrečné zkoušce s přehledem termínů a zkušební tematické okruhy: STUDIS – Studijní aktuality

Řádný termín:

 • termín pro podání přihlášky od 3. 2. do 29. 2. 2020
 • převzetí zadávacího formuláře  od 8. 4. 2020
 • odevzdání závěrečné práce do 10. 5. 2020
 • recenze do 25. 5. 2020
 • konání SZZ pro navazující magisterské studijní programy 6. - 12. 6. 2020
 • konání SZZ pro navazující bakalářské studijní programy 6. - 19. 6. 2020
 • promoce 7. 7. - 10. 7. 2020

 

Opravný termín - pouze pro studenty, kteří byli připuštěni ke státní závěrečné zkoušce v řádném termínu v červnu 2020, zúčastnili se jí, ale neuspěli - klasifikace SZZ "F":

 • termín pro podání přihlášky od 24. 6. do 10. 7. 2020
 • odevzdání závěrečné práce do 28. 8. 2020
 • recenze do 4. 9. 2020
 • konání SZZ  8. 9. - 10. 9. 2020

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) pro navazující magisterský studijní program European Business and Finance

Řádný termín:

 • termín pro podání přihlášky od 3. 2. do 31. 3. 2020
 • převzetí zadávacího formuláře od 6. 5. 2020
 • odevzdání závěrečné práce do 28. 6. 2020
 • konání SZZ  10. 9. - 12. 9. 2019
 • promoce - termín bude upřesněn

 

Zamezení plagiátorství
Od letního semestru ak. roku 2010/2011 budou všechny závěrečné práce kontrolovány softwarem na míry shody textů!