Státní závěrečná zkouška (SZZ) pro navazující magisterské studijní programy

Termín přihlášky: od 4. 2. do 28. 2. 2019

Řádný termín:

 • převzetí zadávacího formuláře od 8. 4. 2019
 • odevzdání DP do 12. 5. 2019
 • recenze DP do 31. 5. 2019
 • konání SZZ – 5. 6. - 14. 6. 2019
 • promoce -  8. 7. - 12. 7. 2019

 

Opravný termín - pouze pro studenty, kteří byli připuštěni ke státní závěrečné zkoušce v řádném termínu v červnu 2019, zúčastnili se jí, ale neuspěli - klasifikace SZZ "F":

 • termín pro podání přihlášky od 26. 6. do 12. 7. 2019
 • převzetí zadávacího formuláře od 21. 8. 2019
 • odevzdání DP do 30. 8. 2019
 • recenze 2. 9. - 6. 9. 2019
 • konání SZZ - 10. 9. - 12. 9. 2019

 

Tématické okruhy k SZZ

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) pro navazující magisterský studijní obor European Business and Finance

Termín přihlášky: do 31. 3. 2019

Řádný termín:

 • převzetí zadávacího formuláře od 2. 5. 2019
 • odevzdání DP do 30. 6. 2019
 • konání SZZ – 10. 9. - 12. 9. 2019
 • promoce - termín bude upřesněn

Tematické okruhy k SZZ – obor European Business and Finance


Zamezení plagiátorství
Od letního semestru ak. roku 2010/2011 budou všechny závěrečné práce kontrolovány softwarem na míry shody textů!