Studijní a časový plán doktorského studia

Studijný plány

Studijní plány jsou součástí jednotlivých studijních programů.

Časový plán 2019/2020

  • Zápis do doktorského studia I. ročník

  • Zápis do doktorského studia II. a vyšší ročník

  • Odevzdání individuálních studijních plánůI. ročník

  • I. soustředění doktorandů I. a II. ročník

  • II. soustředění doktorandů I. a II. ročník

  • III. soustředění doktorandů I. a II. ročník

  • IV. soustředění doktorandů I. a II. ročník

  • Odevzdání ročních hodnocení II. a vyšší ročník