Tématické okruhy bakalářské práce

Přehled tematických okruhů je dostupný v informačním systému StudIS.

Výběr okruhu bakalářské práce na akademický rok 2019/2020

Studenti zapsaní v akademickém roce 2019/2020 ve 3. ročníku bakalářských studijních programů a oborů provedou ve stanoveném termínu registraci okruhu (předběžného zadání) bakalářské práce.

Termín registrace: 5. 9. 2019 od 08:00 hod. – 30. 9. 2019 do 24:00 hod.

Postup:

  1. informační systém StudIS – menu Registrace závěrečné práce – seznam předběžných zadání pro obor
  2. kontaktování garanta (vedoucího práce) - nejlépe osobní návštěva, garant na základě konzultace předběžné zadání přidělí nebo zamítne
  3. v případě zamítnutí si student zaregistruje jiné předběžné zadání a opakuje postup dle bodu 2)