Státní závěrečná zkouška (SZZ) pro bakalářské studijní programy

Termín přihlášky: od 4. 2. do 28. 2. 2019

Řádný termín:

  • převzetí zadávacího formuláře od 8. 4. 2019
  • odevzdání BP do 12. 5. 2019
  • recenze BP do 31. 5. 2019
  • konání SZZ - 13. 6. - 21. 6. 2019
  • promoce - 8. 7. - 12. 7. 2019

 

Opravný termín - pouze pro studenty, kteří byli připuštěni ke státní závěrečné zkoušce v řádném termínu v červnu 2019, zúčastnili se jí, ale neuspěli - klasifikace SZZ "F":

  • termín pro podání přihlášky od 26. 6. do 12. 7. 2019
  • převzetí zadávacího formuláře od 21. 8. 2019
  • odevzdání BP do 30. 8. 2019
  • recenze od 2. 9.  do 6. 9. 2019
  • konání SZZ - 10. 9. - 12. 9. 2019

 

Tématické okruhy k SZZ

 

Zamezení plagiátorství
Od letního semestru ak. roku 2010/2011 budou všechny závěrečné práce kontrolovány softwarem na míry shody textů!

Seznam příloh