Vědecká rada

Vědecká rada VUT

Předseda

Interní členové

Externí členové

 • Ing. Jiří Baťka
  ředitel Majetkových účastí společností AŽD Praha, s.r.o.
 • prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.
  Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany
 • doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
  Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
 • doc. RNDr. Jozef Fecenko, Ph.D.
  Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
 • prof. Ing. František Freiberg, CSc.
  Fakulta strojní ČVUT v Praze
 • prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA
  Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Jaroslav Kita, Ph.D.
  Obchodná fakulta EU v Bratislave
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Fakulta ekonomická Technické univerzity v Liberci
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
  Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně
 • Ing. Martin Slezák
  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, pobočka Brno
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta MUNI Brno
 • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
  rektor Slezské univerzity v Opavě
 • prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
  rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
  Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

Seznam příloh