Útvarinformačníchsystémů

Útvar informačních systémů zabezpečuje na Fakultě podnikatelské správu ICT a poskytuje podporu uživatelům. Pracovníci tohoto útvaru zajišťují vzájemnou provázanost fakultních systémů a návaznost v rámci celouniverzitního informačního systému.


Hlavní úkoly ÚIS jsou:

  • správa laboratoří výpočetní techniky využívaných pro výuku,
  • správa HW pro studenty a zaměstnance fakulty,
  • implementace a správa SW,
  • výběr, zabezpečení a údržba potřebného hardwarového vybavení,
  • administrace databázových systémů fakulty, a s tím spojená správa a aktualizace přístupových práv uživatelů,
  • participace na vývoji fakultních webových stránek a jejich následné administraci,
  • technická podpora uživatelům.