Rada studijních programů

Předseda Rady studijních programů
Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

Členové Rady studijních programů
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
prof. Ing. Marie Jurová, CSc
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
RNDr. Hana Lepková
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.