Rada pro strategii

předseda:
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. FP VUT v Brně

členové:
Ing. Jiří Baťka, ředitel majetkových účastí, AŽD Praha
doc. Ing. Miloš Koch, CSc., Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
Ing. Olga Girstlová, Ph.D. , prezidentka Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Ing. Petr Novotný, MBA, ředitel logistiky, BOSCH Diesel
Ing. Jiří Peterka, Ph.D., MBA, jednatel, spolumajitel společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.
Ing. Miloš Škrdlík, MBA, jednatel, spolumajitel Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. 425
Ing. Tomáš Vican, MBA, MSc., jednatel, majitel VINGAL, s.r.o.