ÚvodO fakultě Organizační struktura
villa di puncak

Ústav ekonomiky

Charakteristika ústavu:

Ústav ekonomiky je garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management studijního oboru Podnikové finance a obchod. Základ studia tvoří ucelená struktura předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, obchodu, účetnictví, cenných papírů a bankovnictví. Volitelné předměty umožňují studentům dále rozvíjet zvolenou studijní specializaci a získat hlubší znalosti zvolené oblasti.

Cílem oboru je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry.

Náš absolvent má všechny předpoklady pro práci ve finančních útvarech podniků i pro pozice finančních poradců všem podnikatelským subjektům.

V případě příslušné specializace se naši absolventi uplatňují na podnikových úsecích obchodu, marketingu a logistiky, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a v dalších institucích finančního trhu.

Studium oboru Podnikové finance a obchod je organizováno jak formou prezenčního, tak formou kombinovaného studia.

Ústav ekonomiky je rovněž garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management studijního oboru European Business and Finance, který je společným oborem tří univerzit: Nottingham Trent University (GB), Ekonomická universita Karola Adamieckého v Katovicích (PL), Vysoké učení technické v Brně (ČR). Tento společný obor, založený na myšlence Joint Master Degree studií, je akreditován ve všech 3 zemích a je prvním studijním oborem svého druhu v ČR,

Studijní obor je zaměřen zejm. na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu tak, aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem působících nejen v ČR, ale kdekoliv v EU.

Studium probíhá v anglickém jazyce a je zejm. s ohledem na cca 3 měsíční studijní pobyt ve Velké Británii organizováno pouze prezenční formou.

Ředitel ústavu

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P 560

Zástupce ředitele

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA
tel.: +420 54114 2157
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P555

Tajemník ústavu

Ing. Jana Hornungová, Ph.D.
tel.: +420 54114 2616
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P550

Sekretářka

Andrea Mucsková
tel.: +420 54114 2607
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P561

Profesor

prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc.
tel.: +420 54114 6908
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
tel.: +420 54114 3738
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P565

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
tel.: +420 54114 3724
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P554

Docent

doc. Ing. František Bartes, CSc.
tel.: +420 54114 2602
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P 553

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
tel.: +420 54114 2122; +420 54114 3728
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P 560

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
tel.: +420 54114 2684; +420 54114 3741
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P563

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.
tel.: +420 54114 3705
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P574

Odborný asistent

Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.
tel.: +420 54114 3737
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.
tel.: +420 54114 3730
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P 564

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA
tel.: +420 54114 2157
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P555

Ing. Tomáš Poláček, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P579

Ing. Roman Ptáček, Ph.D.
tel.: +420 54114 3737
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P577

Vědecký pracovník

Ing. Nina Bočková, Ph.D.
tel.: +420 54114 3725
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P573

Mgr. Ing. Monika Dušková
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Externí spolupracovník

RNDr. Petr BUDÍNSKÝ, Ph.D.

Raúl Compes López
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Vladimír Dostál, CSc.

Ing. Jakub Dufka

Ing. Kamil Smolík, Ph.D.
tel.: +420 54114 3736
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Doc. Ing. Andrzej Srzednicki, CSc.

Ing. Jaroslav Zeman
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Lektor

Ing. Kateřina Fojtů
tel.: +420 54114 2379
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: IO/P564

Ing. Jaroslav Rompotl
tel.: +420 54114 3726
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místnost: P552

Odpovědnost: Administrator
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa