Úvod
villa di puncak

Erasmus+ Výběrové řízení pro akademický rok 2019/2020

Erasmus+ Výběrové řízení pro akademický rok 2019/2020 pro

1)      Studentské studijní pobyty (SMS) pro akademický rok 2019/2020

2)      Studentské stáže (SMP) pro LS 2018/2019

3)      Absolventské stáže (SMPa) pro LS 2018/2019

Přihlášky do výběrového řízení se podávají pouze online na webu FP v sekci Studium v zahraničí, a to v časovém rozmezí od 17. prosince 2018 9:00h do 27. ledna 2019 23:00h.


Přihlášku najdete zde: https://www.fbm.vutbr.cz/cs/studenti/studium-v-zahranici/erasmus/studijni-pobyt/vyberove-rizeni

a zde https://www.fbm.vutbr.cz/cs/studenti/studium-v-zahranici/erasmus/pracovni-staz/vyberove-rizeni

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa