Úvod
villa di puncak

Konzultační hodiny proděkana pro studijní záležitosti o prázdninách

Konzultační hodiny proděkana pro studijní záležitosti Ing. Jiřího Kříže, Ph.D. budou v těchto termínech:

23. 8. 2018   9:00 - 11:00 hod.

29. 8. 2018   9:00 - 11:00 hod.

Informace pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí v letním semestru (případně celý rok):

K uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě předkládejte kompletní, vyplněné formuláře:

  1. Transcript of Records,

  2. vyplněný formulář UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ VYSTUDOVANÝCH NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ (www.fbm.vutbr.cz  - odkaz Studium – Formuláře ke stažení)

  3. formuláře, které jste vyřizovali před výjezdem (zejména „Studijní plán předmětů z FP pro studenta vyjíždějícího na zahraniční univerzitu“). V případě, že jste po příjezdu na zahraniční univerzitu měnili některý studovaný předmět, musíte předložit i doklad o této změně.

    Po odsouhlasení proděkanem odevzdáte kopii Transcriptu of Records a originál formuláře „UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ….“ na studijní oddělení studijní referentce, která provede zápis uznaných předmětů do elektronického indexu.

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa