ÚvodApplicants European Business and Finance
villa di puncak

Studijní program: European Business and Finance

 


Studijní program European Business and Finance je společným programem tří univerzit: Nottingham Trent University (GB), Ekonomická universita Karola Adamieckého v Katovicích (PL) a Vysoké učení technické v Brně (ČR). Tento společný program byl akreditován ve všech třech zemích a je podporován i ze strany EU, neboť je vystavěn na myšlence Joint Master Degree studií, která je jedním z výsledků boloňského procesu. Jde o první studijní program svého druhu v ČR.

Studijní program je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Studijní plán i metody výuky byly navrženy tak, aby odrážely nejen teoretické přístupy, ale i praktické potřeby pracovníků na střední a vrcholové úrovni řízení v EU. Je zde zdůrazněn zejména mezinárodní a interkulturální aspekt studia. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent tohoto studijního programu je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy  a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Struktura předmětů programu European Business and Finance

 

Informace o studiu

Navazující magisterský studijní program European Business and Finance je akreditován v prezenční formě studia. Pro pobyt ve Velké Británii jsou nutné znalosti anglického jazyka na úrovni IELTS 6,5 bodů (minimum 5,5 bodů v každé kategorii). Bez jazykové vybavenosti na této úrovni není možné pokračovat ve studiu ve druhém ročníku ve Velké Británii.


 Průběh studia a poplatky

 Ročník

Semestr

Průběh studia

Poplatek za studium
v akademickém roce 2019/2020

Student z EU

Student mimo EU

1.

zimní

studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (Česká republika)

500 €

1 200 €

letní

studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (Česká republika)

500 €

1 200 €

2.

zimní

studium na Nottingham Trent University
(Velká Británie)

2 850 GBP

2 850 GBP

letní

studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (Česká republika)

500 €

1 200 €

 

Poplatky za studium

  1. Pro část studia, která probíhá na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, jsou stanoveny pro každý akademický rok rozhodnutím děkana.  Poplatky jsou splatné na začátku semestru.
    Rozhodnutí č. 19/2017 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2018/2019
  2. Pro část studia, která probíhá na Nottihgham Trent University, jsou stanoveny zahraniční univerzitou. V poplatku nejsou zahrnuty životní náklady spojené s pobytem ve Velké Británii.


Přijímací řízení
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny Pravidly přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro daný akademický rok.

Podání přihlášky od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

Podle čl. 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020 je uchazeč pro účely přijímacího řízení povinen předložit následující doklady:

  1. motivační dopis v anglickém jazyce;

  2. úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle uvážení uchazeče; v případě probíhajícího bakalářského studia potvrzení o studiu a doklad o vykonaných zkouškách potvrzený studijním oddělením fakulty, v případě již ukončeného bakalářského studia ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu;

  3. úředně ověřený doklad o nevyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka.

Všechny uvedené doklady je nutné předložit do 15. 5. 2019.

Další informace k přijímacímu řízení: Informace a pokyny pro přijímací řízení

Úspěšní absolventi získají

  1. diplom s titulem Master of Science (ve zkratce MSc) signovaný Nottingham Trent University - po absolvování všech předmětů daného studijního programu
  2. diplom s titulem inženýr (ve zkratce Ing.) – po absolvování všech předmětů daného studijního programu a po vykonání státní závěrečné zkoušky na Fakultě podnikatelské VUT v Brně


Další informace můžete získat:
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Ústav ekonomiky
Kolejní 4
612 00 Brno
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: + 420 541143741, + 420 54114 2684
 

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa