Manažerská informatika

TiskEmail

Studijní obor: MANAŽERSKÁ   INFORMATIKA (6209R021)

Studijní obor Manažerská informatika je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních systémů (IS) a informačních technologií (IT), jako podpůrných systémů řízení a organizace podniku. Vzhledem k zaměření Fakulty podnikatelské je směrován do segmentu malých a středních firem. Předmětem studia v tomto studijním programu jsou především disciplíny IS/IT, matematické disciplíny a disciplíny ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.

Absolvent může najít uplatnění především jako pracovník podnikových útvarů IS/IT, jehož hlavním úkolem bude informační podpora rozhodnutí vrcholového managementu firmy, především analýza informačních toků nutných pro řízení firmy, návrh a implementaci informačních systémů v ekonomické praxi. Rovněž  se může uplatnit jako systémový integrátor nebo jako řídící pracovník útvarů IS/IT.

Struktura předmětů oboru Manažerská informatika

Odpovědnost: MIZEROVÁ Marta, Ing.